moe-select.com

อัตราการครอบครองมือถือของเด็กมัธยมปลายพุ่งขึ้นสูงถึง93% ซึ่งผู้เสียหายถูกหลอกให้เสียเงินเป็นจำนวนมาก”กว่า1แสนเยน”ในช่วงวัยรุ่นนั้นมีถึง13.3%

ศูนย์วิจัยMMDนั้นได้ทำการสำรวจ ... ... ดูอีก
moe-select.com