“ของเล่นของโซนี่”ตัวใหม่ จะทำการประกาศอย่างเป็นทางการ1มิถุนายนนี้!?

ทางSONYได้ทำการประกาศ”ของเล่นของโซนี่”ตัวใหม่ออกมาแล้ว ซึ่งรายละเอียดจะทำการเปิดเผยในวัน ... ดูอีก