เหล่ารถอิตะฉะทั้งหลายก็ได้มารวมตัวกัน ณ งานนาโกย่ามอเตอร์โชว์2013!!เรียกกันว่า Moe-tor Show !

  งานนาโกย่ามอเตอร์โชว์2013ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่12-15ธันวาคมนี้ ก็ได้จบลงไปแล้ว ซึ่งก็มีรถยนต์ ... ดูอีก