เหตุผลที่การเมนเทแนนส์เซิฟเวอร์ของสมาร์ทโฟนเกมบางครั้งก็เสร็จช้าเหลือเกินมันเป็นเพราะ…?

[เหตุผลที่ทำไมบางครั้งการเมนเทแนนส์เซิฟเวอร์ของสมาร์ทโฟนเกมนั้นมันนานพิกล หรือบางครั้งก็ถี่น่าดู หรื ... ดูอีก